Praktische informatie

Vergoeding

De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing hebt van de huisarts. Hierbij is het noodzakelijk dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V diagnose). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kortdurende behandeling, de Generaliseerde Basis GGZ (BGGZ) en de langer durende behandeling, de Specialistische GGZ (SGGZ). De huisarts bepaalt welke vorm het beste bij u past.

BGGZ verwijzing: De lengte van behandeling is afhankelijk van het zorgproduct: kort, middel of intensief.  Na de intake bespreken we in welke vorm u valt.

SGGZ verwijzing: het aantal zittingen is open, hieraan is geen limiet gesteld.

Eigen risico: Voor zowel de SGGZ als de BGGZ geldt het verplichte eigen risico van minimaal € 385.

LET OP: Ik werk contract vrij. De hoogte van de vergoeding van de behandeling verschilt per zorgverzekering en per pakket dat u gekozen hebt en kan ergens tussen de 60 en 100 % liggen.
Informeer daarom van te voren bij uw verzekeraar of overleg met mij.

Tarieven


De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dat u in behandeling bent geweest, wordt het tarief vastgesteld. Voor een overzicht van de tarieven van de SGGZ klik hier. Voor een overzicht van de tarieven van de GBGGZ klik hier


Als u verhinderd bent en binnen 24 uur afmeldt, dan breng ik een wegblijf-tarief in rekening van €65,-. Dit bedrag wordt niet vergoed.

Klachten:

Indien u niet tevreden bent over de behandeling dan is het belangrijk om dit met mij te bespreken. We proberen dan samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en de problemen binnen de behandeling niet verholpen zijn, kunt u zich wenden tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestige Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Voor meer informatie klik hier

Locatie

 

Psychologiepraktijk Bakels
gevestigd in Praktijk Vaillantlaan
Jan Olphert Vaillantlaan 70
1086 ZA Amsterdam

Email: [email protected]

tel: +31 (0)6-24686499
BIG nr: 09920818316
KvK: 51756749

Routebeschrijving J.O. Vaillanlaan


Auto:
Vanaf de A10 afslag S114 Zeeburg.
Sla na de afslag rechtsaf richting IJburg (IJburglaan).
Ga bij het eerste stoplicht na de eerste brug (Enneüs Heermabrug) rechtsaf (J.O. Vaillantlaan).
Praktijk Vaillantlaan is aan het einde van de weg aan de linkerkant.

Openbaar vervoer:
Vanaf Amsterdam Centraal neemt u de IJtram 26.
Stap uit op halte Steigereiland.
De J.O. Vaillantlaan is enkele meters verderop aan de rechterzijde van de IJburglaan.
Praktijk Vaillantlaan is aan het einde van de weg aan de linkerzijde, 5 minuten lopen vanaf de tramhalte.

PRIVACY STATEMENT

Tanja Bakels, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51756749, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Tanja Bakels met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Tanja Bakels persoonsgegevens verwerkt:

a.      (potentiële) patiënten;

b.      bezoekers aan de praktijk van Tanja Bakels;

c.      bezoekers van www.psychologieoraktijk-amsterdam.nl;

d.      deelnemers aan bijeenkomsten van Tanja Bakels;

e.      sollicitanten;

f.       alle overige personen die met Tanja Bakels contact opnemen of van wie Tanja Bakels persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 

2.     Verwerking van persoonsgegevens

Tanja Bakels verwerkt persoonsgegevens die:

a.      een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.      tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Tanja Bakels zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d.         Het maken van een audio-opname tijdens een sessie.

 

 

3.     Doeleinden verwerking

Tanja Bakels verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.      het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.      het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.      het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologiepraktijk-amsterdam.nl

d.      het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e.      het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.     Rechtsgrond

Tanja Bakels verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.   toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.   uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.   een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.   een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 

 

5.         Verwerkers

Tanja Bakels kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Tanja Bakels persoonsgegevens verwerken. Tanja Bakels sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6.         Persoonsgegevens delen met derden

Tanja Bakels deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Tanja Bakels deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.  

 

7.         Doorgifte buiten de EER

Tanja Bakels geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Tanja Bakels ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.         Bewaren van gegevens

Tanja Bakels bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Tanja Bakels hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.      gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.      gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e.      bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9.         Wijzigingen privacystatement

Tanja Bakels kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Tanja Bakels gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Tanja Bakels te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Tanja Bakels door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Tanja Bakels persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Tanja Bakels door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Warning: file_put_contents(/home/bakels/domains/psychologiepraktijk-amsterdam.nl/public_html/files/cache/pages/d/f/6/df6217590a9177fa3da15b73080184157a01591d47cfc97f403e6cb7980d4703.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/rupz/share/installaties/concrete5634/concrete/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62