Praktische informatie

 

BELANGRIJK:  Ik werk zonder contracten met verzekeraars. Dit omdat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening. Als u een ‘echte’ restitutieverzekering heeft, dan krijgt u de volledige behandeling vergoed. Heeft u een naturapolis of combinatiepolis dan krijgt u een deel van de behandeling (tussen de 50 en 80%) vergoed. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie over uw type polis.

Wilt u zelf de keuze houden bij welke zorgverlener u terecht wil? Dan is het noodzakelijk een restitutiepolis te kiezen, dit geeft u een vrije keus. In december kunt u uw polis aanpassen voor het volgende jaar, zie deze link voor vergoedingen in 2022:  Vergoedingen 2022 | Contractvrije Psycholoog

Vergoeding 2021

De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing hebt van de huisarts. Hierbij is het noodzakelijk dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V diagnose). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kortdurende behandeling, de Generaliseerde Basis GGZ (BGGZ) en de langer durende behandeling, de Specialistische GGZ (SGGZ). De huisarts bepaalt welke vorm het beste bij u past.

BGGZ verwijzing: De lengte van behandeling is afhankelijk van het zorgproduct: kort, middel of intensief.  Na de intake bespreken we in welke vorm u valt.

SGGZ verwijzing: De NZa tarieven voor SGGZ (zie bijlage 1) worden uitgedrukt in dbc’s (diagnose behandeling combinaties). De dbc, en dus het tarief, wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is. En is een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies en andere, bv. digitale, communicatie) en indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). Een dbc wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. Het tarief van het jaar waarin de dbc gestart is, is steeds van toepassing. Omdat een nieuw betalingssysteem wordt ingevoerd in 2022, loopt een DBC gestart in 2021 tot 31-12-2021.

Eigen risico: Voor zowel de SGGZ als de BGGZ geldt het verplichte eigen risico van minimaal € 385.

 

Tarieven 2021

De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dat u in behandeling bent geweest, wordt het tarief vastgesteld. Voor een overzicht van de tarieven van de SGGZ klik hier (bijlage 1) 

 De GB GGZ tarieven die in het schema staan, zijn de maximale NZA tarieven voor 2021. De tarieven variëren per  zorgverzekeraar van 89 tot 97 % van het NZA tarief :

Korte behandeling: €522,12
Middellange behandeling: €885,01
Intensieve behandeling: €1434,96

Onvolledig traject: €228,04

Het onvolledig traject wordt in rekening gebracht als u na een of twee sessies besluit te stoppen met de gesprekken en afziet van een behandeling.  Of als na twee gesprekken blijkt dat u geen DSM V diagnose heeft.

Nieuw bekostigingsmodel per 1-1-2022: zorgprestatiemodel

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat sessies plaatsvinden (maandelijkse facturatie). 
Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 wordt geregistreerd volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. De tarieven vanaf 2022 zijn nog niet bekend.

Zelf betalen

Indien geen diagnose gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en u toch psychotherapie wilt volgen, dan geldt een door de NZa voor 2021 vastgesteld tarief van €114,41 per sessie. Deze betaalt u geheel zelf.

Als u verhinderd bent en binnen 24 uur afmeldt, dan breng ik een wegblijf-tarief in rekening van €65,-. Dit bedrag wordt niet vergoed.

Klachten:

Indien u niet tevreden bent over de behandeling dan is het belangrijk om dit met mij te bespreken. We proberen dan samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en de problemen binnen de behandeling niet verholpen zijn, kunt u zich wenden tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Voor meer informatie klik hier

Locatie

Psychologiepraktijk Bakels

gevestigd in Praktijk Vaillantlaan
Jan Olphert Vaillantlaan 70
1086 ZA Amsterdam

Email: [email protected]

tel: +31 (0)6-24686499
BIG nr: 09920818316
KvK: 51756749

Routebeschrijving J.O. Vaillanlaan

Auto:
Vanaf de A10 afslag S114 Zeeburg.
Sla na de afslag rechtsaf richting IJburg (IJburglaan).
Ga bij het eerste stoplicht na de eerste brug (Enneüs Heermabrug) rechtsaf (J.O. Vaillantlaan).
Praktijk Vaillantlaan is aan het einde van de weg aan de linkerkant.

Openbaar vervoer:
Vanaf Amsterdam Centraal neemt u de IJtram 26.
Stap uit op halte Steigereiland.
De J.O. Vaillantlaan is enkele meters verderop aan de rechterzijde van de IJburglaan.
Praktijk Vaillantlaan is aan het einde van de weg aan de linkerzijde, 5 minuten lopen vanaf de tramhalte.