Werkwijze

In de intakefase inventariseer ik samen met u uw klachten/problemen. We kijken hoe u met uw huidige kwaliteiten en beperkingen de gewenste doelen kunt bereiken. Indien gewenst kan overleg met andere betrokken partijen (bedrijfsarts, werkgever, huisarts, partner) een onderdeel van de begeleiding zijn. Contact met derden vindt nooit zonder uw toestemming plaats.

De meest gebruikte therapievormen die ik hanteer zijn: