EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare of schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Therapeuten gebruiken EMDR als herinneringen in het heden nog nare effecten geven. EMDR is vooral effectief bij post traumatische stresstoornissen (PTSS), maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid, burn-out) wanneer deze zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat clienten goed op EMDR reageren. Het is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt duurt de behandeling uiteraard langer.

(voor meer informatie: www.emdr.nl)